AAB anvender tavler til fremtidens vandværk fra EL-TA

EL-TA leverer tavler med ABB-komponenter til et nyt topmoderne vandværk i Esbjerg, der skal forsyne størstedelen af byens indbyggere og har fokus på både forsyningssikkerhed og fødevaresikkerhed.

I Esbjerg er byens nye store vandværk skabt ud fra tanken om, at vand er et levnedsmiddel, og derfor er byggeriet inspireret af moderne fødevareproduktion. I de fleste danske vandværker opbevares vores drikkevand i rentvandsbeholdere af beton under jorden, men for at mindske risikoen for udefrakommende forurening bliver vandet i fremtidens vandværk i Esbjerg opbevaret i store, indendørs ståltanke på 1500 kubikmeter.

Ved forurening af drikkevand i rentvandsbeholdere af beton er det svært at lokalisere, om forureningen er opstået i beholderen, vandledningerne eller brønden. Samtidig er det problematisk at opspore eventuelle revner, når det hele er nedgravet under jorden. Den problematik løses med ståltankene, der også er meget nemmere at rense end beton, hvis problemet skulle opstå. Dette er med til at garantere rent drikkevand i Esbjerg og beskrives som fremtidens vandværk.

Her har EL-TA leveret tavlerne, hvorfra vandværkets 16 pumper forsynes, styres og overvåges, så de hver time vil kunne sende op til 1000 kubikmeter vand ud til forbrugerne.

Fokus på forsyningssikkerhed
I og med at vandværket kommer til at håndtere størstedelen af byens drikkevandsforbrug, er der stor fokus på forsyningssikkerhed. Derfor er den 1000 ampere store hovedtavle med ABB-komponenter delt op i to sektioner, der kører to adskilte linjer på vandværket, som får tilført vand fra separate brønde. Hovedtavlen suppleres af en 630 ampere nødtavle, så der altid vil kunne sendes vand ud til forbrugerne. Samtidig er installationen forsynet med et UV-anlæg, der kan aktiveres, hvis der sker en forurening.

- Filosofien med hovedtavlen er, at folkene i driften kan betjene den uden at skulle have fat i en elektriker. Faktisk kan hele vandværket drives manuelt, uden at PLC’en behøver at være i drift. Så der er tænkt meget driftssikkerhed ind i det, forklarer projektleder Mette Dons Nielsen fra EL-TA.

Det er Vand & Teknik, som projekterer og leverer teknisk udstyr til vandforsyninger, der har entreret med EL-TA som tavleleverandør på projektet. 

- Det giver os en stor fleksibilitet, at tavlerne er bygget i Danmark. Hvis der opstår ændringer undervejs, er det nemt at køre ud og snakke direkte med ham, der bygger tavlerne, forklarer elinstallatør og programmør Søren Fjeld Christensen fra Vand & Teknik.

EL-TA har leveret både hovedtavle, nød-tavle, filtertavler, boringstavler og omskiftere i en stort set komplet ABB-løsning på afbrydersiden, effektdelen og styredelen samt PLC-udstyret. EL-TA producerer alle former for tavleanlæg, beskæftiger 15 medarbejdere og ligger i Hørning mellem Århus og Skanderborg.

Fakta 
Tavleleverancen indeholder

− Maksimalafbrydere T7
− Automatiske omskiftere, 1000 A
− Motorværn MS 132, MS 165 og MO 132 
− Automatsikringer S800 og S203
− Bimålere
− Hjælperelæer
− Omskiftere og lastafbrydere
− Trykknapper