Hvorfor fasekompensere?

Der vil i langt de fleste industriinstallationer forekomme en faseforskydning af strømmen svarende til en cosφ mindre end 0,9. Dansk Energi angiver i Fællesregulativet, at cosφ skal være mindst 0,9. Dansk Energi stiller dette krav på grund af, at strømmens wattløse komposant IWL både giver spændingsfald og effekttab i en ledning.

Der vil således normalt skulle udføres fasekompensering i en industriinstallation, og det kan der være god økonomi i, for eksempel ved forbrugsudvidelse.

En forøgelse af den installerede effekt kræver måske, at der skal installeres en større transformer i virksomheden eller, at der ændres til større stikledningstværsnit. I stedet for at udskifte transformeren eller stikledningen kan der alternativt fasekompenseres således, at strømmens wattkomposant IW leveres gennem nettet, medens den wattløse komposant IWL leveres af fasekompenseringsanlægget.

Fordele

Ved at installere et fasekompenseringsanlæg kan man selv producere den wattløse strøm på det sted, hvor den skal bruges og dermed opnå følgende fordele:

  • Undgå at betale for den wattløse strøm.
  • Aflaste kabler og transformer.
  • Udskyde nyinvesteringer.
  • Opfylde el-selskabets krav.

Fælleskompensering

Fælleskompenseringsanlægget indeholder kondensatorer, kontaktorer, sikringer og et var-relæ. Enheden kan enten opstilles som en separat enhed eller indbygges i hovedtavlen.