Med 32 år på bagen og titlen som en af de tavlebyggere i Danmark, der har eksisteret i længst tid under samme navn, er det tid til ændring af EL-TA’s logo. 

Det tilrettede logo står skarpere, samtidig med at det har genkendeligheden til det gamle. Det nye logo har vores brandværdi omkring god service og høj kvalitet med. Symbolet, som ud over navnet består af 4 pile, der peger ind mod midten, symboliserer det centrale i installationen, nemlig el-tavlen. Vi glæder os til at indføre logoet på alle platforme, og har allerede indført det på web. Tag godt imod det nye logo – vi er stadig de samme.